Keramisk flis

Keramiske flis er et produkt som er veldig mye brukt i både private og offentlig bygg. Her er det kundens ønsker og behov som setter begrensninger til hva som kan gjøres.

Et godt grunnarbeid = Et godt resultat

Vi kan blant annet vise til prosjektet ved Angvik Spa, hvor mosaikkflis ble lagt både over og under vann. Et godt grunnarbeid er en absolutt selvfølge for å få et godt sluttresultat.

Flere tjenester og produkter